Posts by speeladvocatuur


Per 1 januari van ieder jaar worden alle alimentatieverplichtingen verhoogd met de landelijke indexering. De indexering voor 2018 bedraagt 1,5%. Alimentaties worden met ingang van 1 januari 2018 met dit percentage verhoogt, tenzij onderling anders overeengekomen is.

Read More

De rechtbank Noord-Nederland heeft op 8 februari 2017 (C/17/149098 / FA RK 16-834) een uitspraak gewezen waarin is bepaald dat ouders van een jongmeerderjarige van nog geen 21 jaar géén onderhoudsbijdrage/alimentatie aan hem verschuldigd zijn. In deze zaak stond ik de ouders bij. De jongmeerderjarige heeft op grond van art. 1:395a BW de ouders aangesproken op een bijdrage in zijn kosten van studie en levensonderhoud. Ouders zijn normaliter verplicht te voorzien in deze kosten. Nu er echter sprake is van een jongmeerderjarige is het mogelijk een beroep te doen op art. 1:399 BW, de zogenaamde rechterlijke matigingsbevoegdheid. Namens de ouders heb ik een beroep op dit artikel gedaan. De rechter kan de onderhoudsverplichting matigen op grond van zodanige gedragingen van de jongmeerderjarige dat verstrekking van een bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud naar redelijkheid niet (of niet ten volle) van de ouders kan worden gevergd. Het gaat dan niet zozeer om het gedrag van de jongmeerderjarige op zich, maar om het gegeven dat het vragen van de onderhoudsbijdrage/alimentatie door het gedrag van de jongmeerderjarige zodanig kwetsend is voor de ouders, dat dit van hen niet kan worden gevergd. De rechtbank heeft daarbij overwogen dat het enkele weigeren van contact door de jongmeerderjarige met zijn ouders gedurende anderhalf jaar onvoldoende grond is voor een afwijzing van het verzoek tot een onderhoudsbijdrage/alimentatie. De rechter heeft echter op grond van door mij namens de ouders aangevoerde bijkomende omstandigheden geoordeeld dat van de ouders niet verlangd kan worden een onderhoudsbijdrage aan de jongmeerderjarige te voldoen. Het verzoek van de jongmeerderjarige op een bijdrage in zijn kosten van studie en levensonderhoud jegens zijn ouders is afgewezen. Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak, of andere vragen omtrent kinder- of partneralimentatie, neem dan gerust vrijblijvend contact...

Read More

Jaarlijks per 1 januari wordt kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Het indexeringspercentage per 1 januari 2017 bedraagt 2,1%. Voor vragen over indexering van alimentatie, de inning van achterstallige alimentatie of wijziging van alimentatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Read More

Het 33e Open Lauswolt tennistoernooi in Beetsterzwaag is geopend door een toast op een gezellig en sportief toernooi. Sponsoren Ans Tolman van Dio Drogisterij, Barbara Speel van Speel Advocatuur (rechts), Jacob Meek van Klaverblad makelaars en Jan Boonstra van Boonstra & Bosma brachten de toast uit. Op zaterdag 16 en zondag 17 augustus worden de hele en halve finales gespeeld op het tennispark aan de Hoofdstraat 93 in Beetsterzwaag. (Bron:...

Read More