Privacy en cookie policy


Algemeen

Speel Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van het kantoor en/of omdat u deze gegevens zelf aan het kantoor verstrekt bijvoorbeeld door middel van het invullen van een contact formulier op de website van het kantoor (www.speeladvocatuur.nl). Deze gegevens kunnen worden aangemerkt als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Speel Advocatuur respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die u verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving wordt verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van het gebruik van de diensten van Speel Advocatuur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum en geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Burgerservicenummer (BSN);
– Overige persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op de website, correspondentie en telefonisch;

Doel en grondslag van de gegevensverwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt met het volgende doel:
– voor het verrichten van de aangeboden diensten, in het bijzonder om u als advocaat te kunnen bijstaan in een gerechtelijke procedure en/of u als mediator/bemiddelaar bij te staan in een mediation;
– om met u in contact te treden indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening;
De persoonsgegevens worden op de volgende wettelijke grondslag verwerkt:
– de uitvoering van een overeenkomst;
– een gerechtvaardigd belang;
– uw toestemming;
– het voldoen aan een wettelijke verplichting;

Delen van gegevens

In sommige gevallen deelt het kantoor uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoerring van de opdracht tot dienstverlening die u met het kantoor heeft gesloten. Dit zal enkel met uw toestemming gebeuren. De gegevens worden uitsluitend met betrouwbare partijen gedeeld, zoals een accountant / fiscalist voor het inwinnen van een advies in het kader van de dienstverlening en werkzaamheden die voor u worden verricht. Ook worden uw persoonsgegevens gedeeld met externe leveranciers zoals ICT-leveranciers, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke ondersteunende werkzaamheden worden uitbesteed.

Bewaartermijn

Speel Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Conform de wet- en regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten worden zaakdossiers en administratieve gegevens zeven jaar na het afsluiten van een zaak bewaard.

Privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speel Advocatuur. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u een daartoe strekkend verzoek sturen aan info@speeladvocatuur.nl.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op de website van Speel Advocatuur wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer. Met functionele cookies wordt een correcte werking van de website gegarandeerd. Met behulp van analytische cookies worden statistische gegevens verzameld op een privacyvriendelijke manierover het gebruik van de website ter verbetering van de dienstverlening. Een cookie zorgt ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden.

De analytische cookies die worden gebruikt zijn van Google analytics. Met behulp van deze cookies wordt anonieme informatie verzameld om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Zo kan inzicht worden verkregen in bezoekersstromen en paginaweergaves op de website. Deze informatie, met inbegrip van uw IP-adres, wordt alleen gebruikt ter verbetering van de website. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.
Er wordt ook gebruik gemaakt van Google Adwords.

Contact
Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met:

Speel Advocatuur
Burgemeester Falkenaweg 58-201
8442 LE HEERENVEEN

Website: www.speeladvocatuur.nl
E-mail: info@speeladvocatuur.nl
Telefoon: 0513-201162