Geen alimentatie voor jongmeerderjarige wegens kwetsend gedrag richting ouders, art. 1:395a BW en 1:399 BW


De rechtbank Noord-Nederland heeft op 8 februari 2017 (C/17/149098 / FA RK 16-834) een uitspraak gewezen waarin is bepaald dat ouders van een jongmeerderjarige van nog geen 21 jaar géén onderhoudsbijdrage/alimentatie aan hem verschuldigd zijn. In deze zaak stond ik de ouders bij.

De jongmeerderjarige heeft op grond van art. 1:395a BW de ouders aangesproken op een bijdrage in zijn kosten van studie en levensonderhoud. Ouders zijn normaliter verplicht te voorzien in deze kosten. Nu er echter sprake is van een jongmeerderjarige is het mogelijk een beroep te doen op art. 1:399 BW, de zogenaamde rechterlijke matigingsbevoegdheid.

Namens de ouders heb ik een beroep op dit artikel gedaan. De rechter kan de onderhoudsverplichting matigen op grond van zodanige gedragingen van de jongmeerderjarige dat verstrekking van een bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud naar redelijkheid niet (of niet ten volle) van de ouders kan worden gevergd. Het gaat dan niet zozeer om het gedrag van de jongmeerderjarige op zich, maar om het gegeven dat het vragen van de onderhoudsbijdrage/alimentatie door het gedrag van de jongmeerderjarige zodanig kwetsend is voor de ouders, dat dit van hen niet kan worden gevergd.

De rechtbank heeft daarbij overwogen dat het enkele weigeren van contact door de jongmeerderjarige met zijn ouders gedurende anderhalf jaar onvoldoende grond is voor een afwijzing van het verzoek tot een onderhoudsbijdrage/alimentatie. De rechter heeft echter op grond van door mij namens de ouders aangevoerde bijkomende omstandigheden geoordeeld dat van de ouders niet verlangd kan worden een onderhoudsbijdrage aan de jongmeerderjarige te voldoen. Het verzoek van de jongmeerderjarige op een bijdrage in zijn kosten van studie en levensonderhoud jegens zijn ouders is afgewezen.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitspraak, of andere vragen omtrent kinder- of partneralimentatie, neem dan gerust vrijblijvend contact op.