Rechtsgebieden


Rechtsgebieden Speel Advocatuur

Het kantoor behandelt alleen zaken die betrekking hebben op de rechtsgebieden van het personen- en familierecht. Mr. Barbara Speel-van Dijk staat in het rechtsgebiedenregister van de de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd voor het rechtsgebied personen- en familierecht.

Bij echtscheidingen en andere familiezaken spelen emoties vaak een grote rol. Een deskundig advies is juist in deze situatie van groot belang. Ook geldt dat een regeling in onderling overleg vaak de voorkeur heeft boven een gerechtelijke procedure. Een onderlinge regeling is echter niet altijd haalbaar, zodat een gerechtelijke procedure gevoerd dient te worden. Wanneer dit het geval is, zal mr. Barbara Speel-van Dijk de belangen van haar cliƫnt(e) voor ogen houden en streven naar een optimaal resultaat.

Onder het personen- en familierecht vallen verschillende, uiteenlopende zaken. De zaken die mr. Barbara Speel-van Dijk behartigt zijn:

 • echtscheiding
 • mediation
 • als ondernemer scheiden
 • einde geregistreerd partnerschap
 • einde samenleving
 • alimentatie
 • omgangsregelingen
 • boedelverdelingen en afwikkeling van huwelijkse voorwaarden
 • gezag en voogdij
 • afstamming waaronder zaken als erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap en ontkenning vaderschap vallen
 • naamswijziging
 • curatele, bewind en mentorschap.