Tarieven


Tarieven van Speel Advocatuur

Bij betalende zaken wordt een uurtarief overeengekomen. Het uurtarief wordt vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21 % BTW. Wanneer er geprocedeerd wordt zijn er griffierechten aan de rechtbank verschuldigd. De tarieven en overige kosten zullen uiteraard met u besproken worden.

Wanneer u de kosten van de advocaat niet kunt voldoen, kunt u in aanmerking komen voor gefinancierde rechtshulp. In dit geval betaalt u alleen een eigen bijdrage aan de advocaat. Wel bent u wanneer het tot een procedure komt griffierechten verschuldigd. Hoe hoog de eigen bijdrage is wordt bepaald door de Raad voor Rechtsbijstand. Op de site www.rvr.org kunt u kijken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp en hoe hoog de eigen bijdrage zal zijn.

Heeft u vragen over de tarieven? Neem gerust contact op met Speel Advocatuur.